0

Hoeveel procent vet is gezond

Niet het eind van smeersysteem een tijdperk. In de jaren zeventig van de vorige eeuw deed. George mann van de vanderbilt University in Nashville, tennessee, onderzoek naar het voedingspatroon en de gezondheid van de masai, een nomadische stam in Oost-Afrika. Hun voedsel bestond bijna voornamelijk uit vlees, bloed en melk van hun vee en toch was hun cholesterol laag en kwam chd bijna niet voor. Hieruit trok hij de conclusie dat de cholesteroltheorie het grootste bedrog in de geschiedenis van de geneeskunde was20. Het was bedrog omdat de voedingsindustrie en daarna de farmacie er een fortuin aan verdienden, hetgeen tot op de dag van vandaag nog. Helaas heeft het bedrog ook tragische gevolgen. Door het ldl-cholesterol aan te pakken beroven we ons lichaam van de vitale voorraad vet die onze grootste bondgenoot is in de strijd tegen ontstekingen en besmettingen. Die hebben we juist als we ouder worden hard nodig als bescherming tegen dementie en geestelijke aftakeling. En juist ouderen krijgen gemakkelijk statines voorgeschreven. Dementie zou wel eens niet een symptoom van veroudering kunnen zijn, maar een gevolg van de manier waarop we de afgelopen decennia met cholesterol zijn omgegaan. Bryan Hubbard, lees verder onder de noten over werking Cholesterol.

hoeveel procent vet is gezond

Acht vragen over Prins NatureCare cat

Niet omdat we te veel vet voedsel hebben gegeten. Het belang van hartfalen ldl-cholesterol is aangetoond in velerlei studies. In een meta-analyse van negentien onderzoeken uit de verenigde Staten, europa, israël en Japan, die in totaal.406 sterfgevallen omvatte, bleek dat de meesten die aan ademhalings- of maag- en darmziekten als gevolg van infectie overleden, een heel laag cholesterolgehalte schattige hadden14. In een andere studie bleken de overlevingskansen van patiënten met chronisch hartfalen samen te hangen met hun cholesterolgehalte. Was dat hoog, dan was de levenskans veel hoger dan bij lage niveaus15. Een ander onderzoek wijst op een verband tussen een laag gehalte ldl-cholesterol en bepaalde vormen van kanker, zoals de ziekte van Kahler en maag-darmkanker16,17. Niet duidelijk is echter of het lage cholesterolgehalte oorzaak of gevolg van de ziekten. De rol van cholesterol om onze gezondheid in stand te houden wordt zelfs nog belangrijker naarmate we ouder worden. In een onderzoek met 724 deelnemers van gemiddeld 89 jaar werd ontdekt dat bij iedere stijging van het totale cholesterol met 1 mm/l, het sterftecijfer 15 procent zakte; met andere woorden: degenen met het hoogste cholesterolgehalte leefden langer. In zijn algemeenheid had cholesterol kennelijk een beschermend effect tegen kanker en infectie18. Naarmate we ouder worden, helpt cholesterol ook om ons geestelijk scherp te houden en beschermt het tegen dementie en mentale achteruitgang. Een onderzoek van 1051 personen van 65 jaar en ouder wees uit dat vooral degenen met een laag cholesterolgehalte hierdoor getroffen werden19.

hoeveel procent vet is gezond

Welke rol speelt cholesterol in het algemeen en het ldl-type in het bijzonder nu eigenlijk in dit hele verhaal? Hoewel de geneeskunde een verband tussen ontsteking en chd accepteert, blijft de conventionele visie van kracht dat ldl-cholesterol geen positief doel dient. Op de aha-website staat: Wanneer te veel (slecht) ldl-cholesterol in het bloed circuleert, wordt er een sliblaag opgebouwd aan de binnenwand van de aderen die het hart en de hersenen van zuurstof voorzien die plaque kan vormen, een dikke, harde laag die de aderen vernauwt13. Cholesterol, ten onrechte beschuldigd, een nieuwe stroming hangt de mening aan dat cholesterol een positieve rol speelt bij onze gezondheid en ons welbevinden. Het kan een ontstekingsmarker zijn, maar het zou ook kunnen dat het infecties bestrijdt en schade aan onze bloedvaten probeert te repareren. In dat laatste geval is het vergelijkbaar met de good guy die wordt beschuldigd omdat hij toevallig op de plaats van de misdaad aanwezig. Als deze theorie klopt, is ldl-cholesterol in onze aderen aanwezig om een infectie te signaleren of schade die ontstaan is door infectie of stress te repareren.

Hoeveel gewicht verliezen in 1 week door gezond te eten?

Mvo - vette feiten

Arteriosclerose (dichtslibben van de aderen) is de belangrijkste oorzaak en deze neemt nog steeds onverbiddelijk toe. Dotteren waarbij een ballon of stent in de ader wordt geschoven, die de plaque tegen de aderwand aandrukt gebeurt nu zelfs vaker dan ooit. In Groot-Brittannië elke drie koolhydraatarme jaar zon tachtigduizend keer. Dat is drie maal zo veel als tien jaar geleden. Als vet voedsel dus niet de oorzaak is, wat dan wel? In de geneeskunde is het een geaccepteerde opvatting dat ontsteking een oorzaak zou kunnen zijn. Zelfs conservatieve groeperingen als de aha (American heart Association) erkennen de rol van ontsteking bij chd, wat in meerdere studies is aangetoond. In een daarvan werden 506 mannen die een hartaanval hadden gehad vergeleken met 1025 gezonde controlepersonen. Daaruit bleek dat ontsteking een belangrijke aanwijzing voor chd was. Degenen met het hoogste gehalte c-reactief proteïne in hun bloed een bekende ontstekingsmarker hadden twee maal meer kans op chd12. Ontsteking is echter geen oorzaak maar een symptoom het is de reactie van het lichaam op stress en infectie.

Zelfs het toonaangevende Framingham-onderzoek, dat sinds 1948 de hartconditie van de bevolking van een stadje in Massachusetts volgt, concludeerde dat een hoog cholesterolniveau geen voorspeller van een fatale hartaanval was. Juist het tegenovergestelde bleek het geval: mensen met een laag cholesterolgehalte hadden meer kans om aan een hartziekte te overlijden9. In een onderzoek van 997 personen van zeventig jaar en ouder kon ook geen relatie worden vastgesteld. Een hoog cholesterolgehalte vertoonde geen samenhang met enig verhoogd risico op overlijden aan chd, hartaanval, of welke oorzaak dan ook, zo stelden de onderzoekers10. De statistieken bieden al even weinig ondersteuning voor de cholesterolhypothese als de wetenschap. Het percentage mannen in Groot-Brittannië met een zogenaamd gevaarlijk cholesterolniveau vijf mmol/l of hoger is van 75 procent in 1994 gezakt naar 58 procent in 2008 (zie kader). De grootste daling wordt gezien in de leeftijdsgroep boven. Daarin had slechts 39 procent van de mannen een cholesterolgehalte in de gevarenzone, vergeleken met de 79 procent bij de meting in 1994. Maar ondanks deze drastische daling in cholesterol blijkt chd in de periode nog steeds even hardnekkig voor te komen. Bij ouderen boven de 75 de leeftijdsgroep waarin het cholesterol juist extreem daalde stegen de chd-cijfers zelfs licht, van 24 procent in 1988 tot 30 procent in 200811. Ontstekingen, ondanks deze getallen spreken diezelfde statistieken nog steeds een eenduidige taal: coronaire hartziekte is doodsoorzaak nummer een in het Westen en een op de drie sterfgevallen is hieraan toe te schrijven.

In werkelijkheid had hij gegevens van 22 landen gebruikt en 15 andere landen buiten beschouwing gelaten. Als keys alle gegevens die hij had verzameld zou hebben gebruikt, zou het verband tussen voedsel en cholesterol verdwenen zijn. Dit geeft ravnskov toe in zijn boek the Cholesterol Myths6 dat door de medische stand werd weggehoond. In een live televisieshow werd een exemplaar zelfs publiekelijk verbrand. Ravnskov was echter niet de enige die moeite had om een verband te vinden tussen vetrijk voedsel en hartziekte. De us surgeon Generals Office die toezicht houdt op de beroepsgroep moest tot zijn schade en schande toegeven dat zij hetzelfde probleem had. Elf jaar lang (van ) hadden vier projectambtenaren aan het definitieve rapport over vetten en hartziekte gewerkt en beweerd dat er wetenschappelijk bewijs voor de cholesterolhypothese bestond. Uiteindelijk bracht het Office een schriftelijke verklaring uit van de laatste projectambtenaar, dat het rapport nooit zou worden uitgebracht. Bill Harlan, mededirecteur van het Office of Disease Prevention (ODP) van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit nih, die ook toezicht hield op het project, zei dat de conclusies in het rapport een vooringenomen mening weerspiegelden en moest toegeven dat de wetenschappelijke basis voor de conclusies ontbrak7. Niet alleen verhoogt vette voeding ons cholesterolgehalte niet, ook ontbreekt bewijs voor de tweede helft van de theorie: dat cholesterol het risico van chd en hartaanval verhoogt. Ravnskov stuitte op ongeveer vijftien studies die duidelijk laten zien dat cholesterol geen enkele rol speelt bij het ontstaan van ziekte van de kransslagaderen van het hart8.

Waarom zijn groenten gezond?

Sommigen suggereerden dat deze epidemie was veroorzaakt door het toenemende gebruik van gehard plantaardig vet in nieuwere etenswaren als margarine inzamelen en koekjes. Het aantal gevallen van hartziekte zou volgens hen afnemen als de consumptie van bewerkt voedsel zou verminderen en we net als onze grootouders meer natuurlijke producten zouden gebruiken, zoals boter. Maar er was nog een andere voedseltheorie in opkomst. De amerikaanse onderzoeker david Kritchevsky van het Wistar Instituut in Philadelphia (Pennsylvania) toonde aan dat konijnen die cholesterol in hun voer kregen arteriosclerose ontwikkelden4. Later in dat jaar deelde hij de American Oil Chemists Society mee dat meervoudig onverzadigde vetten zoals in groente- en maïsolie, sojabonen, saffloer(distel)- en zonnebloemzaden het cholesterol kunnen verlagen. Binnen twee jaar was deze zogeheten lipidetheorie algemeen aanvaard. In een televisiecampagne in heel Amerika lanceerde de American heart Association in 1956 het zogenaamde verstandige dieet. Daarin namen maïsolie, kip en ontbijtgranen de plaats in van boter, varkensvet, rundvlees en eieren. Een van de panelleden in het bewuste tv-programma was Ancel keys, onderzoeker aan de universiteit van Minnesota, wiens naam voorgoed gekoppeld zou worden aan de cholesterolhypothese. In 1958 startte keys de invloedrijke seven countries Study, die het idee van het mediterrane dieet lanceerde en nog meer voedsel gaf aan de lipidetheorie. Het onderzoek toonde een rechtstreeks verband aan tussen hartziekte en de hoeveelheid dierlijk vet in het voedsel van de bevolking in zeven landen, waaronder Japan, finland and het voormalige joegoslavië5. Latere analyse van het onderzoek van ravnskov en zijn team liet zien dat keys zeer selectief was geweest in de keuze van zijn gegevens en alleen had gebruikt wat met zijn hypothese strookte. hoeveel procent vet is gezond

Maar niemand kan om het feit heen dat hartziekte nog steeds doodsoorzaak nummer én is gewichtsverlies in het Westen en dat arteriosclerose (vetafzetting in de bloedvaten) dikwijls wordt aangetroffen bij de slachtoffers van een hartaanval. Als de theorie vet voedsel geeft cholesterol geeft vervolgens arteriosclerose niet klopt, hoe kon die dan ooit ontstaan? Terug naar de jaren vijftig. Rond 1950 was ziekte van de kransslagaders van het hart (Coronary heart Disease, chd) uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak in het Westen. In de verenigde Staten was chd verantwoordelijk voor een derde van alle sterfgevallen. Meestal betrof dit een myocard-infarct ofwel hartaanval. Meer dan vijfhonderdduizend Amerikanen overleden jaarlijks aan zon hartaanval. In 1930 waren dat er slechts drieduizend. Wat was de oorzaak van deze plotselinge epidemie? Na alle ontberingen van de Tweede wereldoorlog lag de link met het onderwerp voedsel en voedingspatroon voor de hand en onderzoekers waren al snel van mening dat onze voeding dus verantwoordelijk moest zijn.

Gezond gedistilleerd - spirits

De onderzoeksconclusie luidde dan ook dat bewijs voor de theorie van de relatie tussen veel vet in de voeding en hartproblemen ontbreekt2. In een eerdere studie waren Texaanse onderzoekers nog een stap verder gegaan: zij stelden vast dat het slechte ldl-cholesterol in feite goed voor ons. In een onderzoek van 52 volwassenen in de leeftijd van 60 tot 69 jaar die gezond waren maar niet lichamelijk actief, ontdekten ze dat degenen met een hoog gehalte ldl-cholesterol bij krachttraining de meeste spiermassa opbouwden. In de woorden van het teamhoofd Steve riechman: de waarheid is dat cholesterol alleen maar goed. Men kan eenvoudigweg niet al het slechte cholesterol uit het lichaam verwijderen zonder ernstige problemen te krijgen. Mensen zeggen soms ik wil al mijn slechte cholesterol kwijt, maar als dat gebeurde, zou je sterven3. Hoewel dit soort onderzoeksresultaten al sinds de jaren zestig in medische tijdschriften verschijnen, worden ze nog steeds afgedaan als afwijkend of gewoonweg onjuist omdat ze niet passen binnen de bestaande theorie. Een minderheid van onderzoekers en artsen waaronder degenen die zich hebben aangesloten bij groepen als The International Network of Cholesterol Sceptics (things) onder leiding van de deense onderzoeker. Uffe ravnskov houden al jaren staande dat cholesterol van vitaal belang is voor ons voedingspatroon hart, ons lichaam en onze geestelijke gezondheid. Als dat waar is, behoeft het niet te verbazen dat statines de medicijnen die ons cholesterol omlaag brengen bekendstaan als oorzaak van spierschade, dementie, algehele mentale achteruitgang en zelfs kanker.

hoeveel procent vet is gezond

Die zorgt ervoor dat bloedvaten vernauwen. En ook: Een ldl-cholesterolverlagend dieet bevat weinig verzadigd vet en voedingscholesterol. Door meer vezels en plantaardige sterolen te eten, zoals cholesterolverlagende margarine, kunt u het ldl-gehalte nog verder omlaag blijdorp brengen1. De site gaat compleet voorbij aan veertig jaren van onderzoeken waaruit blijkt dat deze beweringen niet kloppen. Nog in de afgelopen twee maanden zijn twee onderzoeken gepubliceerd die bevestigden wat een minderheid van de hartspecialisten al lang vermoedde: vet voedsel verhoogt het cholesterolgehalte niet. Ze stelden ook iets vast dat de hele cholesteroltheorie onderuithaalt: cholesterol beschermt ons juist tegen hartziekte. Het zogenaamd slechte ldl-type de tegenhanger van hdl-cholesterol (high-density lipoproteïne dat kennelijk de slechte werking daarvan ongedaan maakt speelt daarbij een vitale rol. Het eerste deel van de hypothese dat een vetrijk voedingspatroon tot hartziekte leidt is weerlegd in een nieuw onderzoek. Daarbij werden 3630 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd opgesplitst in twee groepen: 1815 personen die een hartaanval hadden gekregen en eenzelfde aantal gezonde personen in de controlegroep. De onderzoekers van de Brown University in Providence (VS) ontdekten dat beide groepen een eetpatroon hadden met dezelfde hoeveelheid zuivelproducten als melk, kaas, yoghurt en boter, die vol slechte verzadigde vetten zouden zitten. Uit de tien jaar durende studie bleek dat sommige proefpersonen in de gezonde groep juist veel vette zuivelproducten consumeerden, soms tot wel 593 gram per dag, en toch had geen van hen een hartaanval gekregen.

Eiwitrijk voedsel wat is eiwitrijk eten?

Feiten rond de realtie tussen cholesterol en tumor hartziekten. Medisch Dossier oktober 2011, al vijftig jaar lang wordt ons wijsgemaakt dat vetarme voeding en statines ons slechte cholesterol moeten bestrijden. Maar ons lichaam maakt dat niet voor niets aan. Het beschermt ons tegen hartproblemen en zou wel eens ons beste verdedigingsmechanisme kunnen zijn. Elk jaar wordt alleen al in de verenigde Staten 26 miljard dollar uitgegeven aan statines (het medicijn tegen verhoogd cholesterol en hartproblemen). Minimaal het dubbele wordt betaald voor vetarme voedingsmiddelen, margarine en zuiveldranken. Dat is allemaal bedoeld om het gehalte aan slecht ldl-cholesterol dat de aderen zou verstoppen te verminderen. Maar het begint erop te lijken dat wij al vijftig jaar op het verkeerde been zijn gezet met deze kruistocht tegen vet, dat in werkelijkheid wel eens levensreddend zou kunnen zijn. Het blijkt ons juist gezond te kunnen houden en beschermen tegen de hartziekten die het zogenaamd veroorzaakt. Onbewezen wetenschap, curieus genoeg is de theorie dat vet voedsel kaneel zoals vlees en zuivel ons cholesterol verhoogt en op die manier onze aderen verstopt nooit bewezen. Toch wordt deze tot op heden nog verkondigd, precies zoals midden jaren vijftig het geval was. Web md een van de populairste medische internetsites vertelt zijn bezoekers: ldl-cholesterol (low-density lipoproteïne) kan het ook niet helpen dat het slecht is, dat ligt gewoon aan de chemische samenstelling.

Hoeveel procent vet is gezond
Rated 4/5 based on 726 reviews
SHARE

hoeveel procent vet is gezond Icifyxa, Sun, May, 06, 2018

pindakaas bevat veel onverzadigde vetten. Die hebben een gunstig effect op het cholesterolgehalte in je bloed en beschermen hierdoor tegen hart-en vaatziekten. pindakaas bestaat voor meer dan 55 procent uit vet, waardoor dit broodbeleg veel calorieën bevat. uit onderzoek is gebleken dat je door de eiwitrijke pindas in pindakaas snel verzadigd raakt.

hoeveel procent vet is gezond Ifureb, Sun, May, 06, 2018

En hoe zit het met al die verschillende varianten? Allereerst een paar feitjes op een rijtje. pindakaas is rijk aan vitamine. Vitamine e is een antioxidant en belangrijk voor je stofwisseling, immuunsysteem en spieren.

hoeveel procent vet is gezond Syjaxy, Sun, May, 06, 2018

Naast een broodje met kaas of hagelslag is ook pindakaas populair als broodbeleg. Maar hoe gezond is pindakaas eigenlijk? Kunnen we prima een paar keer per week pindakaas op onze boterham smeren of moeten we die pot toch iets vaker laten staan?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: