0

Moeite met ontlasting

Panproctocolectomie: chirurgische verwijdering van colon, rectum en eten anus, resulterend in een permanente ileostomie tot gevolg. Overige colonresecties zijn onder meer: Sigmoïd colectomie: chirurgische verwijdering van het sigmoïd (s-vormige deel van de darm). Rechter hemicolectomie: chirurgische verwijdering van het opstijgende deel van de karteldarm. Uitgebreide rechter hemicolectomie: chirurgische verwijdering van het opstijgende en een deel van het/het volledige dwarse deel van de karteldarm. Linker hemicolectomie: chirurgische verwijdering van het afdalende deel van de karteldarm. Uitgebreide linker hemicolectomie: chirurgische verwijdering van het afdalende en een deel van het/het volledige s-vormige deel van de karteldarm (sigmoïd). Hartmann-procedure: zie hartmann-procedure hoog anterieure resectie: zie anterieure resectie laag anterieure resectie: zie anterieure resectie colostomie een colostomie is een chirurgisch gecreëerde opening in de dikke darm/karteldarm. De darm wordt door de buikwand naar buiten gebracht en vastgehecht aan de huid. Een colostomie kan worden gevormd in het opstijgende, dwarse, afdalende of s-vormige deel van het colon. De meest gebruikelijke colostomielocaties zijn echter het sigmoïd (linker fossa iliaca) en het dwarse deel (kwadrant rechtsboven) van het colon. . de colostomie leidt de ontlastingsstroom om via de stoma en een zakje dat wordt gedragen om de ontlasting in op te vangen.

moeite met ontlasting

Oorzaken van Bloed bij

Katheter Een kunststof/silicone/rubberen buisje waardoor vloeistoffen het lichaam in of uit kunnen stromen. Chemische (irriterende) dermatitis Ontsteking van voedingsschema de peristomale huid vanwege een rechtstreekse toxische reactie op fecale/urinelekkage, geurverwijderaars of oplosmiddelen Chemotherapie cytotoxische geneesmiddelentherapie voor het beheersen en vernietigen van bestaande ziekte en het verkleinen van het risico op terugkeer van kanker. Deze kan worden toegediend via verschillende routes, waaronder oraal en intraveneus. Chronische papillomateuze dermatitis Grijzige knobbeltjes/wratachtige papels die voorkomen op de huid rond urostomieën als reactie op huidirritatie door urine. Tevens bekend als pseudoverruceuze laesies en pseudo-epitheliomateuze hyperplasie. Indien het contact met urine wordt opgeheven, lost de aandoening zich in enkele weken vanzelf. Cmc zie carboxymethylcellulose colectomie chirurgische verwijdering van het volledige of een deel van het colon/de dikke darm. Bij deze ingrepen kan de vorming van een stoma noodzakelijk zijn, afhankelijk van de omvang van de ziekte, de fysieke toestand en de voorkeur van de patiënt/chirurg. Subtotale colectomie: chirurgische verwijdering van een deel van het colon met ofwel een anastomose of een tijdelijke/ permanente ileostomie. Totale colectomie: chirurgische verwijdering van het volledige colon met ofwel een ileorectale anastomose of een ileostomie. Proctocolectomie: chirurgische verwijdering van colon en rectum met een permanente ileostomie. Of: indien uitgevoerd in combinatie met een ileoanale pouch kan een tijdelijke lusileostomie noodzakelijk zijn.

moeite met ontlasting

de dikke darm in gevallen. Zeer zelden gebruikt als officiële stoma. Caecum Dit is het eerste gedeelte van het colon/de dikke darm. Het is 10-15 cm lang en bevindt zich rechtsonder in de buik. Het caecum bestaat uit de ileocaecale klep en de appendix. Kanker deze term verwijst naar de abnormale en ongecontroleerde groei van cellen, die omliggend lichaamsweefsel kan vernietigen en aantasten of zich naar andere delen van het lichaam kan verspreiden (secundaire metastasen). Cellen delen en vermenigvuldigen zich gewoonlijk ter vervanging van cellen die verloren gaan. In zeldzame gevallen treedt er een fout op in deze celdeling en ontstaat er een slechte, mogelijk kwaadaardige cel. Deze wordt niet door het immuunsysteem herkend en blijft zich delen zodat er miljoenen ongewenste cellen ontstaan die de functie van normale lichaamscellen aantasten. Caput medusa een term voor het beschrijven van een blauw-paarse verkleuring van de huid vanwege verwijding van de aderen in de huid rond de stoma. Dit is gewoonlijk het gevolg van portale hypertensie (soms waargenomen bij terminale patiënten met metastasen in de lever). Carboxymethylcellulose (CMC) Dit is een van plantenvezels afkomstige polysaccharide die vocht opneemt en een gel vormt. Het is een van de bestanddelen van de stomahuidplaat en wordt tevens toegepast in voeding en geneesmiddelen.

Moeilijke stoelgang, moeite met Ontlasting of je darmen

Ziet uw ontlasting er qua kleur uit als

Blaaskanker is gewoonlijk afkomstig van de transitionele cellen van de blaas (de cellen die de blaas bekleden). Deze tumoren kunnen op basis detoxen van hun groeipatroon worden geclassificeerd als papillaire tumoren (een wratachtige laesie op een steeltje) of niet-papillaire tumoren. Niet-papillaire tumoren komen veel minder vaak voor maar zijn veel agressiever en hebben een slechte prognose. Zoals met de meeste andere vormen van kanker is de exacte oorzaak onzeker. Blaaskanker kan worden ingedeeld in vijf stadia: Stadium 0: In-situ of niet-invasieve laesies die zich beperken tot de bekleding van de blaas. Stadium I: Tumor is uitgezaaid door het slijmvlies maar heeft de spierlaag nog niet bereikt. Stadium II: Tumor is uitgezaaid naar de spierlaag. Stadium iii: Tumor is door de spierlaag uitgezaaid naar het weefsel rondom de blaas. Stadium IV: de kanker is uitgezaaid naar lymfeknopen in het gebied of naar andere delen van het lichaam (metastatisch). Blaaskanker verspreidt zich door uitzaaiing naar nabijgelegen organen, waaronder de prostaat, baarmoeder, urineleiders en het rectum. Borborygmi overmatige borrelgeluiden in de darm. Bijvoorbeeld bij een darmobstructie en het prikkelbare darmsyndroom.

Bariumklysma een radiologisch onderzoek waarbij een contrastmiddel (barium) in de darm wordt gebracht om het ileum, colon en rectum in beeld te brengen voor diagnose huidplaat Het deel van een tweedelig opvangsysteem dat aan de peristomale huid plakt en waaraan het stomazakje wordt bevestigd. Goedaardig goedaardige tumor Een niet-kankerachtig gezwel dat niet van zijn locatie uitzaait naar andere delen van het lichaam. Gal door de lever geproduceerde vloeistof die wordt opgeslagen in de galblaas en die in de dunne darm wordt gebruikt voor de afbraak van vetten. Galzouten worden weer opgenomen in het terminale ileum. Dagelijks wordt gemiddeld ml gal geproduceerd. Biofeedback dit is een niet-chirurgische procedure die zich richt op het hertrainen van de bekkenbodemspieren. Hiertoe behoort beoordeling en training van de patiënt in de beheersing van constipatie en fecale/urine-incontinentie. Biopsie diagnostische procedure waarbij een weefselmonster chirurgisch wordt afgenomen van een deel van het lichaam en wordt onderworpen aan microscopische analyse. De meeste biopsieën worden uitgevoerd om te bepalen of een aangetroffen gezwel kwaad- of goedaardig. Blaas Een vliezige zak in de bekkenholte voor de tijdelijke opslag van urine. De blaas is gewoonlijk een elastische structuur met ruimte voor gemiddeld zo'n 400 ml urine. Blaaskanker Dit is een kwaadaardig gezwel in de blaas.

Harde ontlasting - medisch Forum

Een tijdelijke lusileostomie kan ook noodzakelijk zijn om de anastamose te beschermen, maar komt vaker voor bij laag anterieure resecties. Anus, de natuurlijke uitgang aan het einde van het maag-darmstelsel, waardoor de ontlasting het lichaam verlaat. Aper/apr zie abdomino-perineale excisie van het rectum Appendicectomie chirurgische afvallen verwijdering van de appendix. Appendicitis Ontsteking van de appendix. Appendicostomie chirurgische opening in de appendix. Zie antegrade colonklysma Appendix Het 'blinde' gedeelte van het caecum Hulpmiddelen zie stomamateriaal avulsie dit is een toestand waarbij het tuitje van de ileostomie is afgescheurd als gevolg van trauma. Bacteriën Microscopisch kleine, eencellige organismen. Sommige bacteriën zijn onschuldig of zelfs nuttig; andere kunnen infectie veroorzaken. Ballonvorming (van stomahulpmiddel) Komt voor wanneer het stomazakje dat de patiënt draagt, wordt gevuld met flatus (darmgas). Dit treedt vooral op wanneer een filter is geblokkeerd of slecht werkt of wanneer het zakje geen filter heeft. moeite met ontlasting

Antegrade colonklysma (ace ace verwijst naar een stoma voor colonspoelingen. De ingreep wordt voornamelijk uitgevoerd bij voorlopig kinderen met continentieproblemen. Tot deze aandoeningen behoren aangeboren misvormingen zoals spina bifida, anusatresie (anus zonder opening langdurig stoelgangverlies of constipatie. De procedure wordt nu ook toegepast bij volwassenen bij de behandeling van plantaardige darmdisfunctie. Het is een chirurgische techniek waarbij én uiteinde van de appendix wordt teruggeïmplanteerd in het caecum en het andere uiteinde door de buikwand naar buiten wordt gebracht als stoma voor het spoelen van de darmen. Hierdoor ontstaat een katheteriseerbaar kanaal, waardoor antegrade spoeling kan worden toegepast om de karteldarm te legen. Anterieure resectie, chirurgische verwijdering van een deel van/het volledige rectum en s-vormige deel van de darm (sigmoïd). Anterieure resecties worden vaak gecategoriseerd als hoog of laag, afhankelijk van de locatie van de kanker. Hoog anterieure resectie is het verwijderen van het bovenste/middelste derde deel van het rectum en onderste deel van het sigmoïd. Laag anterieure resectie is het verwijderen van het onderste en middelste derde deel van het rectum. Afhankelijk van de voorkeur van de chirurg kan tijdens deze ingreep een pouch worden geconstrueerd. Na anterieure resectie kunnen verschillende gradaties van darmdisfunctie optreden, waaronder incontinentie, diarree en constipatie.

Dit moet je weten over je ontlasting

Zodra deze overgevoeligheid eenmaal is gevestigd, veroorzaakt deze een ontstekingsreactie als er opnieuw contact is met de verantwoordelijke stof; bijvoorbeeld latex. Een aandoening waarbij het bloed onvoldoende rode bloedcellen, hemoglobine of totaal volume bevat. Symptomen zijn onder meer lethargie, moeheid, kortademigheid. Anaal kanaal, tussen het rectum en de anus ligt het anale kanaal. Dit is 2-3 cm lang en bestaat uit de bovenranden van de inwendige en uitwendige kringspieren en de puborectale spier. Anale fissuur, een scheurtje in het slijmvlies en de huid van het anale kanaal. Gewoonlijk veroorzaakt door het passeren van harde, verstopte ontlasting met pijn en bloeding tot gevolg. Anale sfincter, omvat de inwendige sfincters post (onwillekeurige spieren) en uitwendige sfincters (willekeurig samentrekkende spieren) voor het beheersen van de uitstroom van de ontlasting. De chirurgische verbinding van twee afgesneden gedeelten van de darm. Een anastomose kan worden gehecht met de hand of met behulp van chirurgisch nieten. Anisme, onwillekeurige samentrekking van de anussfincter.

moeite met ontlasting

95 van inzamelen de kankersoorten die optreden in de dikke darm zijn adenocarcinomen. Adenoom, goedaardige tumor waarbij de cellen afkomstig zijn van het klierepitheel in de darm. Verklevingen, inwendige groei van littekenweefsel na een operatie of sepsis. De hierbij gevormde bindweefselstrengen (littekenweefsel) verbinden twee oppervlakken aan elkaar die niet aan elkaar horen te zitten. Bijvoorbeeld bochten in de darmen. Adjuvante therapie, een type behandeling dat een andere behandeling ondersteunt. Adjuvante therapie kan zowel voor als na de operatie worden gegeven ter behandeling van darmkanker, zoals bijvoorbeeld chemotherapie. Zie neo-adjuvante therapie/chemotherapie en radiotherapie. Spijsverteringskanaal, zie maag-darmstelsel, allergische contactdermatitis, de pathogenese van allergische reacties wordt gewoonlijk ingedeeld in vier typen, i tot. Allergische contactdermatitis is een type iv-reactie: een vertraagd afrijden type hypersensitiviteit. Bij deze aandoening is het allergeen een chemische stof die klein genoeg is om door de buitenste huidbarrière te dringen (Lyon en Smith 2001). Allergie, een veranderde lichaamsreactie (overgevoeligheid) op een antigeen in reactie op een eerste blootstelling.

Moeilijke stoelgang, moeite met

Termenlijst, abdomino-perineale excisie van het rectum (aper/APR). Een chirurgische ingreep waarbij het rectum en de anus worden verwijderd en het perineum wordt gesloten, met een permanente colostomie tot gevolg. Dit wordt gewoonlijk uitgevoerd bij zeer lage rectale/anale kanker. Abces, een plaatselijke ophoping van pus in een holte. Bijvoorbeeld een divertikel of een anastomotisch abces. Symptomen zijn onder meer pijn en pyrexie vanwege de infectie. Absorptie, verteerde voedingsstoffen en vocht worden opgenomen in het bloed via het maag-darmstelsel. Ziekten of chirurgische ingrepen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam paard niet goed meer in staat is voedingsstoffen en vocht op te nemen. Accessoires, accessoires helpen bij het verzorgen van de stoma en omvatten producten als gordels, convexe plateaus, overzakjes, sluitklemmen/-clips, sprays, crèmes, hydrocolloïde huidplaten/ringen, poeders, pasta's, oplosmiddelen en kleefband. De stomazakjes of huidplaten zelf zijn hierbij niet inbegrepen. Ace-procedure, zie antegrade colonklysma, adenocarcinoom. Een kwaadaardige tumor van klierepitheel.

Moeite met ontlasting
Rated 4/5 based on 635 reviews
SHARE

moeite met ontlasting Uxakug, Sun, May, 06, 2018

Er zijn andere dingen die kunnen worden toegevoegd aan deze lijst. Zo las ik over honden die tijdschriften, pads, elastiekjes, tandzijde, baby fles tepels en maïskolven aten. Sommige items zijn gevaarlijker dan andere. De items met scherpe randen, zoals bot chips, kan de darmwand of coating zo hoog in het spijsverteringskanaal te scheuren. Sommige items, zoals batterijen, kunnen giftige chemicaliën lekken als ze worden doorboord met tanden.

moeite met ontlasting Etihivep, Sun, May, 06, 2018

Het eten van slechts een sok was genoeg om ernstige problemen veroorzaken. De meest voorkomende oorzaken van intestinale obstructie bij honden zijn de volgende items. Botten, rawhide en stokken rubberen ballen, golfballen, marmer en andere kleine balletjes knopen en kralen speelgoed touw stenen en keien munten perzik kuilen doek kousen en sokken ondergoed batterijen (nogal een gemeenschappelijke oorzaak, volgens onze dierenarts nood) kattenbakvulling (indien gegeten in grote hoeveelheden).

moeite met ontlasting Ogyzyxe, Sun, May, 06, 2018

We zijn niet in dat stadium nog niet. Deze hub is een verhaal van onze ervaring met ryan en zijn sok, een beschrijving van darmverstopping bij honden en een geschiedenis van voorzorgsmaatregel. Oorzaken van darmverstopping bij honden, ryan is vijf jaar en heeft nooit enige neiging om iets "illegaal" (behalve voor het voedsel van katten) eet getoond. We hebben geen idee waarom hij plotseling besloot om een sok te eten. Sommige eigenaren zijn voortdurend vechten moeten hun hond om ongewone dingen te eten en vaak vreemde voorwerpen in de uitwerpselen van hun honden, maar we hebben dit probleem niet met ryan had.

moeite met ontlasting Gazoriw, Sun, May, 06, 2018

Ryan is het eten van zeer kleine maaltijden van zacht voedsel, langzaam lopen voor korte afstanden en tonen interesse in de wereld om hem heen. Hij kwispelend en gevoel veel gelukkiger, en lijkt goed te herstellen. Echter, een van de dierenartsen die hem behandelde zei dat het eerste uur en dag of twee na de operatie waren niet de meest kritieke momenten, en we konden niet echt ontspannen tot ten minste vijf dagen na de operatie.

moeite met ontlasting Ixene, Sun, May, 06, 2018

Terwijl ik dit schrijf hub ryan, leonberger van mijn familie, is herstellende van een grote operatie om een blokkade van zijn darmen te verwijderen. Op een ochtend was hij prima; in de middag was hij ziek en in de problemen. Hij weigerde te eten, en de blik in zijn ogen vertelde ons dat er iets heel erg mis. Een bezoek aan de dierenarts en een röntgenfoto bleek dat hij een sok had ingeslikt, blokkeren van zijn darm. Er werd gesuggereerd dat wacht een korte tijd om te zien of zijn lichaam de sok alleen kon werpen, maar een tweede röntgenfoto bleek dat de sok in de wachtperiode op korte afstand had bewogen en dat een operatie noodzakelijk was.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: