0

Reisgids azoren marco polo

In 1996 had Kroatië een positief migratiesaldo. Er vestigden zich namelijk meer mensen in Kroatië dan er vertrokken. Ditzelfde was het geval in 2005 toen er zich.230 mensen in Kroatië vestigden (met name uit Bosnië en Herzegovina).012 mensen vertrokken, voornamelijk kaartjes naar Servië en Montenegro. 18 de kroatische diaspora over diverse delen van de wereld is relatief groot. Zo zijn er aanzienlijke aantallen Kroaten te vinden in noord-Amerika, australië, west-Europa en Centraal-Europa, met name in duitsland en Oostenrijk. Etniciteit bewerken Etniciteiten in Kroatië etniciteiten 2001 19 Kroaten.977.171 (89,63) Slovenen.173 (0,30) Serviërs 201.631 (4,54) Tsjechen.510 (0,24) Bosniërs.755 (0,49) Roma.463 (0,21) Italianen.636 (0,44) Montenegrijnen.926 (0,11) Hongaren.595 (0,37) Slowaken.712 (0,11) Albanezen.082 (0,34) Macedoniërs.270 (0,10) Kroatische. De serviërs leven voornamelijk in de Krajina, het grensgebied met Bosnië en Herzegovina en delen van Baranja en oostelijk Slavonië. Dit waren voormalige militaire grensdistricten, waar zij al eeuwen woonden. In 1991 werden meer dan 400.000 Kroaten en andere niet-Serviërs uit de overwegend Servische gebieden van het land verdreven door Kroatisch-Servische krachten, of vluchtten voor het dreigende geweld. Operatie storm bracht in 1995 echter een verandering in de bevolkingssamenstelling van het gebied. Gedurende deze offensieven vluchtten meer dan 120.000 Kroatische serviërs naar Servië en de servische republiek in Bosnië en Herzegovina. Deze dorpen werden vervolgens gevuld met Kroatische vluchtelingen uit Bosnië en Herzegovina, met name uit de servische republiek. Er woont in het gebied echter nog steeds een aanzienlijk aantal Serviërs, en sommigen keerden terug naar hun geboortestreek. In 2001 was 4,54 (201.631) van de bevolking Servisch; in 1991 (voor de oorlog) was dit 12,6 (581.663) en voor de Tweede wereldoorlog Akrisie 18,45 (633.000).

10 Tips - buikspieren- oefeningen

De bevolkingsontwikkeling van Kroatië (1992-2003) x 1000 de laatste officiële census dateert van en telde.437.460 inwoners,.301.560 vrouwen.135.900 mannen. In 2009 zou het inwoneraantal zijn gestegen zijn tot.489.409. Toch is de bevolkingsgroei in Kroatië in de laatste tien jaar gestagneerd. De oorlog in Kroatië tussen 1991 en 1995 zorgde voor massale verplaatsing haar van bevolkingsgroepen en bevorderde de emigratie. De gemiddelde levensverwachting is 75,1 jaar (79,3 jaar voor vrouwen en 72,5 jaar voor mannen). 1,5 van de bevolking is analfabeet. De gemiddelde leeftijd is 39,3 jaar (41 jaar voor vrouwen en 37,5 voor mannen). In 2009 werden.577 kinderen geboren tegenover.414 mensen die stierven, een negatieve groei van.837 personen. De natuurlijke bevolkingsgroei is negatief (minder dan beste ongeveer 1 aangezien een halve eeuw geleden het aantal geboorten en sterfgevallen sterk is afgenomen. De oorlog bracht ook grote verplaatsing van volkeren met zich mee. Zo zijn de serviërs in Kroatië in aantal afgenomen en hebben Kroaten uit overige delen van voormalig joegoslavië zich in Kroatië gevestigd.

met kuna's. Sinds is het land lid van de navo. Kroatië is gelegen tussen Centraal-, zuid- en Oost-Europa. Zijn vreemde vorm, die iets weg heeft van een halvemaan of een hoefijzer, zorgt voor vele buurlanden en lange grenzen: Slovenië, hongarije, servië, bosnië en Herzegovina, montenegro en via de Adriatische zee ook italië. Het vasteland is in het zuidoosten gescheiden door een miniem stukje kustlijn van Bosnië en Herzegovina vlak bij neum. Hierdoor vormt het gebied rond Dubrovnik een exclave tussen Bosnië en Herzegovina en Montenegro. Het Kroatische landschap is gevarieerd en omvat onder meer: graslanden, meren en heuvels in het continentale noorden en noordoosten (Centraal-Kroatië en Slavonië, deel van de pannonische vlakte dichtbebost berggebied bij lika en Gorski kotar, deel van de dinarische Alpen ; rotsachtige kustlijn langs de Adriatische. Kroatië telt een groot aantal nationale parken en natuurparken. Er zijn meer dan duizend Kroatische eilanden, waarvan Cres en Krk de grootste zijn. Het klimaat is gevarieerd. In het noorden en oosten heerst een landklimaat, langs de kust is het klimaat mediterraan.

De 5 dorpen van de cinque terre - follow my footprints

Toen Tito in 1980 overleed leefde het nationalisme van de bevolkingsgroepen op en begonnen de Kroaten meer autonomie en later onafhankelijkheid na te streven. Republiek kroatië bewerken Op verklaarde Kroatië snel zich, tegelijk met Slovenië, onafhankelijk. Dit gebeurde onder president Franjo tudjman, die in 1990 bij de eerste democratische verkiezingen sinds de Tweede wereldoorlog werd gekozen als president van Kroatië. Het federale nationale leger van joegoslavië jna, dat merendeels nog slechts uit Serviërs en Montenegrijnen bestond, accepteerde dit niet en viel Kroatië binnen. Dit leger, dat vanuit Belgrado bestuurd werd, streefde steeds meer een Groot-Servië na en wilde de 650.000 Serviërs woonachtig in de Krajina 's bij overig 'joegoslavië' voegen. De kroatische serviërs hadden echter al in 1991 de republiek van Servische Krajina uitgeroepen, waardoor Kroatië over een derde van zijn grondgebied geen gezag had. 16 hier maakte het offensief van generaal Ante gotovina een einde aan. In Operatie storm veroverde hij grote delen van de Krajina wat resulteerde in een massale exodus van Serviërs. Kroatië is op lid geworden van de raad van Europa. Sinds de onafhankelijkheid heeft Kroatië zich economisch ontwikkeld, en in 2004 werd het officieel kandidaat-lid van de europese Unie.

Tweede wereldoorlog bewerken In 1941 werd joegoslavië vanuit diverse windrichtingen aangevallen door nazi-duitsland, italië en hun bondgenoten. Het koninklijke leger werd in 10 dagen verslagen en Kroatië werd met Bosnië en Herzegovina en Syrmië verenigd in de Onafhankelijke staat Kroatië, een fascistische vazalstaat onder de Ustaša's van Ante pavelić. 15 Het brute regime van pavelić genoot weinig populariteit onder de bevolking. Veel Kroaten steunden daarom de joegoslavische partizanen onder Josip Broz tito, die joegoslavië uiteindelijk bevrijdden van de Asmogendheden. Na de bevrijding werd er massaal afgerekend met de Ustaša's. Het bekendste voorbeeld hiervan is het Bloedbad van Bleiburg, waarbij duizenden Kroaten, onder wie ook duizenden moslims, werden vermoord. 2e joegoslavië bewerken na de overwinningen van de communistische partizanen werd het joegoslavië van voor de oorlog weer herenigd. Dit keer echter met een communistisch regime onder Tito, waarin Kroatië een deelrepubliek werd. Tito slaagde erin de volkeren van joegoslavië bijeen te houden door middel van het onderdrukken van nationalisme. Een voorbeeld hiervan is het neerslaan van de Kroatische lente begin jaren. Franjo tudjman, de eerste president van de republiek kroatië. Onder het milde communisme van maarschalk tito werd Kroatië een geliefde bestemming voor toeristen.

Venetië anders: 40x doen en zien - follow my footprints

Onder de Fransen is een eind gekomen aan de republiek ragusa (Dubrovnik). Deze republiek leefde van de handel en werd beschermd door de habsburgers en de Osmanen tot 1808 toen het een onderdeel werd van de Franse Illyrische Provincies. In 1868 werden biljartkeu het koninkrijk Kroatië en Slavonië verenigd en na de annexatie van Bosnië en Herzegovina leefden de Kroaten weer in een staatkundige eenheid. Na de annexatie werden de militaire frontlinies in de krajina's afgeschaft. Gedurende de oostenrijks-Hongaarse overheersing was Kroatië verdeeld: zo vielen het Koninkrijk Kroatië en Slavonië onder Hongarije en het Koninkrijk dalmatië (inclusief de baai van Kotor ) en Istrië (onderdeel van het Küstenland ) vielen onder Oostenrijk. 1e joegoslavië bewerken na het verlies van de centralen, waaronder Oostenrijk-hongarije in de eerste wereldoorlog verklaarde de sabor op zich onafhankelijk, 14 om vervolgens de Staat der Slovenen, Kroaten en Serven op te richten. Op 1 december 1918 werd de staat verenigd met het Koninkrijk servië en Montenegro. Dit werd het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, dat in 1929 werd omgedoopt tot Koninkrijk joegoslavië met koning Alexander i als staatshoofd. Vanaf dat moment was het land een dictatuur waarin de serviërs domineerden. In 1934 werd deze koning door middel van een samenzwering van de binnenlandse macedonische revolutionaire Organisatie en de Kroatische Ustašabeweging in Marseille vermoord.

10 Osmaanse rijk bewerken Grote delen van Kroatië werden onderdeel dieet van het Turkse rijk, die werden opgedeeld in sanjaks. Deze sanjaks waren op hun beurt weer onderdeel van de bosnische pasjaluk met als hoofdstad afwisselend Sarajevo, travnik en Banja luka. Gedurende de Grote turkse oorlog werden Slavonië en andere delen van het Kroatische binnenland heroverd. De grens was echter onstabiel en grote delen, waaronder Bosnië, bleven onder Turkse heerschappij. In de 17e en 18e eeuw ontstond de Kroatische Krajina, militaire districten tegen de turkse bedreiging. In 1717 werd het laatste turkse gebied in het Dalmatische achterland met de plaats Imotski veroverd door de venetianen, die al eeuwenlang onderdelen van de kust bezaten. 11 de term Turks Kroatië werd echter gebruikt door de Osmaanse en westerse kaartenmakers om de bosnische Krajina aan te duiden. 12 13 Oostenrijk-hongarije en Franse bezetting bewerken de habsburgse heerschappij bleek een efficiënt middel te zijn tegen de oprukkende Ottomanen en tegen het einde van de 18e eeuw was het grootste deel van Kroatië niet meer in handen van de turken. Dalmatië was destijds echter in handen van de venetianen. Aan het eind van de 18e eeuw waren de Kroatische vorsten de Franse revolutie vijandig gezind. Na mager een korte overheersing van de Franse keizer Napoleon werd in 1815 heel Kroatië deel van het Habsburgse rijk.

Reisgidsen de mooiste reis plannen anwb webwinkel

Vervolgens stichtten zij de beroemde stad Dubrovnik. 8 Koninkrijk Kroatië bewerken de kroaten, over wier oorsprong verschillende theorieën bestaan, arriveerden ook in de 7e eeuw in het gebied. 9 Zij organiseerden zich in twee stamhertogdommen, pannonisch Kroatië en Dalmatisch Kroatië (Primorska kroatië). Grote delen van de kust hoorden destijds echter nog bij het byzantijnse rijk. Hier vanuit werd de kerstening van de Kroaten bewerkstelligd. Hoewel Kroatië in de volgende eeuwen door diverse machten zou worden veroverd, is het koninkrijk tot 1918 formeel blijven bestaan. Personele ineens Unie met Hongarije bewerken In de oorlog tegen de hongaren overleed de laatste Kroatische koning Petar svačić waardoor in 1091 Ladislaus i van Hongarije de koning van Kroatië werd. Omdat niet iedereen het hiermee eens was leidde het tot een oorlog van 10 jaar met Hongarije, die werd beëindigd met een verdrag. Hierin werd beloofd dat Kroatië niet zou worden gekoloniseerd door Hongaren, werd zelfbestuur onder een Ban gegeven en werd een eigen koninkrijk met zijn eigen rechten en privileges toegestaan. Vanaf 1433 werd Kroatië geteisterd door Osmaans-Turkse invasies vanuit het zuiden. In 1526 de Slag bij Mohács kwam de hongaarse koning Lodewijk ii om, waardoor vervolgens de Kroaten de habsburgers als de nieuwe leiders van het Koninkrijk Kroatië kozen. Het koninkrijk moest vervolgens troepen leveren tegen de islamitische overheersers en bleef door de Osmaanse veroveringen erg klein.

Andere minderheden zoals Bosniakken, hongaren (zie: Hongaarse minderheid in Kroatië slovenen, roma, tsjechen en Albanezen maken samen ongeveer 5,2 van de bevolking uit. 5 Kroatië werd een soevereine staat nadat het op zijn onafhankelijkheid uitriep. Vór de onafhankelijkheidsverklaring maakte Kroatië deel uit van het voormalige joegoslavië als " Socialistische republiek kroatië ". Kroatië heeft de parlementaire republiek als staatsvorm en het land is naast onderdeel van de europese Unie, lid van de verenigde naties, de raad van Europa, de navo, de wereldhandelsorganisatie en stichtend lid van de mediterrane Unie. Inhoud Vroege geschiedenis bewerken de omvangrijke collecties fossielen van neanderthalers van circa 130.000 jaar oud, gevonden in het noorden van Kroatië, 6 zijn het bewijs dat het huidige Kroatië al in de prehistorie werd bewoond. In de klassieke oudheid was Kroatië onderdeel van een gebied dat Illyrië genoemd werd. Illyrië werd in het jaar 168 voor Christus een vazalstaat van het Romeinse rijk. 7 keizer Augustus splitste dit gebied vervolgens in de provincies Pannonia en Dalmatia. Istrië was in de bestuurlijke indeling van de romeinen echter onderdeel van Italia. Twee maag van de belangrijkste overblijfselen uit de romeinse tijd zijn het Amfitheater van Pula uit de 1e eeuw en het Paleis van diocletianus in Split uit het begin van de 4e eeuw. In de eerste helft van de 7e eeuw werd het gebied geteisterd door invasies van de avaren, een Turks nomadenvolk. De romeinen die deze veroveringen overleefden trokken zich terug naar de kust om die beter te kunnen verdedigen.

Reisgidsen reisboekwinkel de zwerver

Kroatië kroatisch : Hrvatska, italiaans : Croazia officieel, republiek kroatië republika hrvatska, repubblica di Croazia is een, zuid-Europees land. Europese Unie, begrensd door, slovenië en, hongarije in het noorden, bosnië en Herzegovina en, montenegro in het zuiden en, servië in het oosten. In het westen ligt. Adriatische zee, waar de Kroatische territoriale wateren grenzen aan die van, italië. Geografisch wordt het zuidelijk deel van Kroatië gezien als onderdeel van het. Het strekt zich uit van de uiterste oostelijke hellingen van. Alpen welke in het noordwesten tot de, pannonische vlakte en de, donau in het oosten. Het centrale deel wordt bedekt door. De hoofdstad is, zagreb, andere belangrijke steden zijn onder meer. Split, osijek en Rijeka. De laatste officiële census dateert van juli 2014 (4.470.534 inwoners). 4 de kroaten vormen met circa 90,4 de grootste bevolkingsgroep, de serviërs de belangrijkste minderheid met 4,4.

Reisgids azoren marco polo
Rated 4/5 based on 581 reviews
SHARE

Rahupew, Thu, May, 17, 2018

Vór de onafhankelijkheidsverklaring maakte Kroatië deel uit van het voormalige joegoslavië als " Socialistische republiek kroatië ". Kroatië heeft de parlementaire republiek als staatsvorm en het land is naast onderdeel van de europese Unie, lid van de verenigde naties, de raad van Europa, de navo, de wereldhandelsorganisatie en stichtend lid van de mediterrane Unie. Inhoud Vroege geschiedenis bewerken de omvangrijke collecties fossielen van neanderthalers van circa 130.000 jaar oud, gevonden in het noorden van Kroatië, 6 zijn het bewijs dat het huidige Kroatië al in de prehistorie werd bewoond. In de klassieke oudheid was Kroatië onderdeel van een gebied dat Illyrië genoemd werd.

reisgids azoren marco polo Xujejyv, Thu, May, 17, 2018

Split, osijek en Rijeka. De laatste officiële census dateert van juli 2014 (4.470.534 inwoners). 4 de kroaten vormen met circa 90,4 de grootste bevolkingsgroep, de serviërs de belangrijkste minderheid met 4,4. Andere minderheden zoals Bosniakken, hongaren (zie: Hongaarse minderheid in Kroatië slovenen, roma, tsjechen en Albanezen maken samen ongeveer 5,2 van de bevolking uit. 5 Kroatië werd een soevereine staat nadat het op zijn onafhankelijkheid uitriep.

reisgids azoren marco polo Asilexo, Thu, May, 17, 2018

Het strekt zich uit van de uiterste oostelijke hellingen van. Alpen in het noordwesten tot de, pannonische vlakte en de, donau in het oosten. Het centrale deel wordt bedekt door. De hoofdstad is, zagreb, andere belangrijke steden zijn onder meer.

reisgids azoren marco polo Ydunezep, Thu, May, 17, 2018

Kroatië kroatisch : Hrvatska, italiaans : Croazia officieel, republiek kroatië republika hrvatska, repubblica di Croazia is een, zuid-Europees land. Europese Unie, begrensd door, slovenië en, hongarije in het noorden, bosnië en Herzegovina en, montenegro in het zuiden en, servië in het oosten. In het westen ligt. Adriatische zee, waar de Kroatische territoriale wateren grenzen aan die van, italië. Geografisch wordt het zuidelijk deel van Kroatië gezien als onderdeel van het.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: